Visi & Misi

VISI LINUS PPD RANAU

Semua sekolah rendah di daerah Ranau mencapai 100% Perdana dalam Program LINUS menjelang 2012.

MISI LINUS PPD RANAU

  1. Memastikan peningkatan kualiti & keberkesanan P&P LINUS berterusan melalui proses pencerapan dan bimbingan kepada guru-guru LINUS di semua sekolah daerah Ranau.  
  2. Menjalankan proses pencerapan & bimbingan LINUS kepada semua sekolah sekurang-kurangnya 3 kali setahun.  
  3. Memastikan pelaksanaan dan pelaporan setiap saringan adalah betul, tepat dan telus dengan melaksanakan proses taklimat & penerangan berkala sebelum suatu saringan dijalankan.
  4. Mengenal pasti permasalahan berkaitan pelaksanaan Program LINUS di setiap sekolah serta mencari jalan penyelesaian terbaik secepat mungkin melalui perbincangan dan 'monitoring' yang berterusan daripada FasiLINUS daerah.  
  5. Merancang dan melaksanakan pelbagai program sokongan ke arah kejayaan program LINUS.  
  6. Menyampai dan menyebarluaskan maklumat berkaitan Program LINUS ke semua sekolah dari semasa ke semasa.
Terdapat ralat dalam alat ini